Strona główna >> Budżet

Budżet

 

Plan  finansowy na 2022 rok

Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie

 

 

I

PRZYCHODY OGÓŁEM:

2 524 873,56

1.

dotacja podmiotowa

2 485 000,00

2.

przychody ze sprzedaży usług

 340,00

3.

pozostałe przychody operacyjne

39 233,56

4.

przychody finansowe

300,00

 

II

 

KOSZTY OGÓŁEM:

 

2 529 127,32

1.

amortyzacja

95 127,32

2.

materiały, energia i usługi                                                                               

185 702,05

3.

usługi obce

87 029,14

4.

podatki i opłaty                                                                                     

27 119,70

5.

wynagrodzenia

1 730 900,00

6.

ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

386 469,11

7.

pozostałe koszty rodzajowe

12 380,00

8.

pozostałe koszty operacyjne 

4 400,00

 

III

 

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA:

 

 

1.

dzień 01.01.2022 r.

14 132,84

2.

dzień 31.12.2022 r. (plan)                                                                            

10 000,00

 

IV

 

STAN NALEŻNOŚCI NA:

 

 

1.

dzień 01.01.2022 r.                                                                             

1 365,15

2.

dzień 31.12.2022 r.(plan)

1 000,00

 

V

 

STAN ZOBOWIĄZAŃ NA:

 

 

1.

dzień 01.01.2022 r.                                                                             

20 044,81

2.

dzień 31.12.2022 r. (plan)

25 000,00

 

 

 

Metryka

Data utworzenia: 04.03.2022
Data udostępnienia: 07.03.2022
Sporządzone przez: Dorota Niepsuj
Opublikowane przez: Ewa Trzmiel
Ilość odwiedzin: 28
Rejestr zmian: zobacz

BIBLIOTEKA GŁÓWNA
ul. Kościuszki 9, 97-400 Bełchatów
44 632-28-71 /fax 44 632-28-71
sekretariat@biblioteka.belchatow.pl

Filia nr 1
ul. Rynek Grocholski 18
44 633-36-76
filia1@biblioteka.belchatow.pl

Filia nr 4
ul. Turkusowa 7
44 633-62-33
filia4@biblioteka.belchatow.pl