Strona główna >> Deklaracja dostępności cyfrowej

Deklaracja dostępności cyfrowej

Deklaracja dostępności dla strony internetowej
bip.biblioteka.belchatow.pl

Dostępność cyfrowa

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Józefa Ignacego Kraszewskiego 
w Bełchatowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie zustawą
z dnia 4 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 848) o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowejbip.biblioteka.belchatow.pl.

Datapublikacjistrony internetowej: 24.03.2021r.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 24.03.2021 r. 

Status pod względem zgodności z ww.ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodów niezgodności lub wyłączeń.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań, niektóre dokumenty i treści na stronie nie są dostępne we właściwy dla ww. ustawysposób, z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł,
 • ich publikacja odbywa się w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • opublikowane zostały przed 23 września 2020 r.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób
z niepełnosprawnościami:

 • system nagłówków i tytułów,
 • przejrzystą i intuicyjną nawigację,
 • kontekstowy cel linku,
 • tekst w postaci grafiki za pośrednictwem banerów odsyłających do odpowiednich treści,
 • zawijanie tekstu,
 • responsywność strony,
 • skróty w postaci banerów, menu i treści do ważnych spraw dla użytkowników,
 • na stronie znajduje się system załączników zawierających pliki z rozszerzeniami .pdf, które stanowią dokumenty,
 • możliwość powiększenia strony za pomocą skrótów klawiszowych,
 • możliwość wybrania stylu o podwyższonym kontraście oraz wielkości czcionki na stronie.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie napisano30.03.2022 r., deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Ewą Trzmiel, kierownikiemDziału Promocji Biblioteki i Czytelnictwa pod adresem e-mail: promocja@biblioteka.belchatow.pl lub telefonicznie 44 632 2581. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępu.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni od jego otrzymania..
Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno ono nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć do organu nadzorującego skargę, którą można przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • organ nadzorujący: Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznejim. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie
 • adres: 97-400 Bełchatów, ul. Kościuszki 9
 • e-mail: sekretariat@biblioteka.belchatow.pl
 • telefon: 44 632 28 71

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości, skargę można przesłać także doRzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Biblioteka główna, ul. Kościuszki 9

 • do budynku prowadzi wejście główneod os. Budowlanych,
 • przed budynkiem, dla osób niepełnosprawnych wyznaczono 7 miejsc parkingowych oznaczonych kolorem niebieskim (parking śródmiejski – 6 miejsc parkingowych
  i bezpośrednio przed wejściem – 1 miejsce parkingowe),
 • przy wejściu głównym do budynku, znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • w budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych,
  • nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego ani tłumacza online,
  • do budynku można wejść z psem asystującym.
  • filia znajduje się na parterze budynku,
  • przed budynkiem dla osób niepełnosprawnych wyznaczono1miejsce parkingowe oznaczone kolorem niebieskim,
  • nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego ani tłumacza online,
  • do budynku można wejść z psem asystującym.
  • filia znajduje się na parterze budynku,
  • przed budynkiem dla osób niepełnosprawnych wyznaczono1miejsce parkingowe oznaczone kolorem niebieskim,
  • nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego ani tłumacza online,
  • do budynku można wejść z psem asystującym.

Filia nr 1,ul. Rynek Grocholski 18

Filia nr 4, ul. Turkusowa 7

Inne informacje

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie oferuje Czytelnikom z niepełnosprawnościami specjalnie dostosowane usługi, które zwiększają komfort korzystania z zasobów biblioteki. W ofercie znajdują się:

 • książki z dużą czcionką – książki ze specjalną czcionką, składem i kontrastem, które chronią wzrok i ułatwiają czytanie osobom słabowidzącym,
 • książki napisane alfabetem Braille’a,
 • audiobooki – książki mówione, przeznaczone do słuchania, zarejestrowane w formacie mp3,
 • filmy na DVD z napisami dla niesłyszących i audiodeskrypcją,
 • Czytak – urządzenie posiadające funkcje odtwarzania książek mówionych przystosowanych do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących.

 

 

 

Metryka

Data utworzenia: 30.03.2022
Data udostępnienia: 31.03.2022
Sporządzone przez: Ewa Trzmiel
Opublikowane przez: Ewa Trzmiel
Ilość odwiedzin: 21
Rejestr zmian: zobacz

BIBLIOTEKA GŁÓWNA
ul. Kościuszki 9, 97-400 Bełchatów
44 632-28-71 /fax 44 632-28-71
sekretariat@biblioteka.belchatow.pl

Filia nr 1
ul. Rynek Grocholski 18
44 633-36-76
filia1@biblioteka.belchatow.pl

Filia nr 4
ul. Turkusowa 7
44 633-62-33
filia4@biblioteka.belchatow.pl